Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

REVITALIZACE PROSTORU PARKU KOMENSKÉHO VE ZLÍNĚ / 2011

Veřejná architektonicko-urbanistická soutěž "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" byla vypsána s jasnou motivací. Jednak má statutární město Zlín možnost v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín" čerpat finanční podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava, jednak se vypsáním soutěže realizovala deklarace politické reprezentace města Zlína zadávat veřejné zakázky co nejtransparentněji.

Architektonická soutěž je specifický a osvědčený typ soutěže, formovaný dlouhou tradicí. Architektonické soutěže jsou jedním z nejpokročilejších způsobů, jak spravedlivě rozdělovat veřejné zakázky a těžit z pozitivních efektů soutěživosti, vypisovateli přináší ničím nenahraditelný zisk v podobě zpracování zadání z mnoha pohledů, je zárukou hospodárného nakládání s veřejnými penězi i efektivního zhodnocení cenných veřejných prostorů.
Cílem architektonické soutěže je nalézt invenční, kreativní a inovativní řešení.

Právní meze pro pořádání architektonických soutěží jsou v ČR zakotveny v:

  • Soutěžním řádu České komory architektů pro vymezený okruh osob (autorizované osoby) jako podzákonná norma určující podrobné podmínky soutěží, v zákoně č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který v § 102 - § 109 upravuje způsoby, jakými může být případným vítězům architektonické soutěže zadána veřejná zakázka na projekční dílo.
  • Respektovat Soutěžní řád České komory architektů je nezbytné, aby soutěž byla shledána regulérní.

Architektonicko-urbanistická soutěž "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" byla vypsána jako veřejná anonymní jednokolová projektová soutěž o návrh pro účastníky z České republiky, členských států EU a Švýcarské konfederace s podmínkou autorizace v oboru architektura. Vítězný návrh je východiskem pro dopracování celého projektového díla,s autory je vedeno jednací řízení bez uveřejnění podle § 34 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek.

Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na její ustavující schůzi dne 23. 2 . 2011, následně schváleny Radou města Zlína a Českou komorou architektů. Soutěž byla vyhlášena 16. 3. 2011, lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů byla 16. 5. 2011. Do soutěže se registrovalo 52 zájemců o soutěž, odevzdaných soutěžních návrhů bylo 13. Hodnotící zasedání poroty proběhlo 25. 5. 2011 a podle doporučení poroty udělil vyhlašovatel v souladu se soutěžními podmínkami

CENY :

1.cena - 160 000,-Kč

autor: Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík, Ing. Lucie Radiová, Ing. Zdeněk Sendler
spolupráce: Ing. arch. Eva Šopíková, Ing. arch. Marian Lanc, Ing. Michaela Čechová

2.cena - 120 000,- Kč

autor: Ing. Maxim Turba, Ing. Radka Špičáková, MgA. Petr Souček

3.cena - neudělena

ODMĚNY :

odměna - 50 000,- Kč

autor: ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s.r.o.: Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav Šafer
spolupráce: Ing. arch. Ladislav Fescu, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Pavel Lesenský, Ing. arch. Radek Toman

odměna - 30 000,- Kč

autor: INTAR a.s.: Ing. arch. Tomáš Dohnal, Ing. arch. Pavel Šlejhar, Ing. arch. Veronika Bubeníčková
spolupráce: Bc. Martina Dvořáková, Bc. Martin Novák

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru