Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

ZLÍN - CENTRUM / 2005

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového návrhu urbanisticko - architektonického řešení centra Zlína s detailním návrhem lokalit náměstí Práce a okolí Gahurovy ulice a s důrazem na dopravní řešení vyplývajícího z širších vazeb.

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt princip znovuoživení a dotvoření nikdy nedokončeného centra města v prostředí typické baťovské architektury první třetiny 20. století, jeho urbanistické propojení s původní zástavbou z přelomu 19. a začátku 20. století, to vše zahrnuto v ochranném režimu Městské památkové zóny Zlín (MPZ). Řešení bude reflektovat na současné a budoucí potřeby města.
Tento princip je možno nalézt konverzí původních objektů k novým účelům, vytvářením novostaveb a dotvářením a úpravami veřejných prostor a parteru města. Tyto zásahy do struktury města je nutné dát do souladu s jasnou dopravní koncepcí v centru města včetně MHD, která ovšem musí vycházet ze širších dopravních souvislostí, vyplývajících z VÚC a letitého záměru města vytvořit paralelní "pravobřežní" komunikaci Zlín-Otrokovice.

Cílem budoucího řešení bylo nalézt nejvhodnější koncepci komplexního urbanisticko-architektonického řešení centra města a koncepci dopravy města.

Výsledky soutěže budou sloužit jako územně-plánovací podklad a mohou se stát výchozím podkladem pro vypracování regulačního plánu centra města a případné změny ÚPN či vypracování nového územního plánu, při současném respektování autorského práva.

Soutěž byla vyhlášena dne 21. 1. 2005, odevzdání soutěžních návrhů bylo stanoveno na den 16. 5. 2005.

Svým charakterem byla soutěž ideová, urbanisticko - architektonická s důrazem na dopravní řešení, veřejná anonymní, jednokolová.

Soutěžní podmínky si vybralo 56 účastníků, soutěžní návrhy odevzdalo 27 účastníků, 5 soutěžních návrhů nebylo hodnoceno pro nesplnění podmínek soutěže.
Celkem bylo hodnoceno 22 návrhů.

Hodnocení proběhlo 26. - 27. 5. 2005.

Ceny

1. cena snížená

autor: Ing. arch. Zdeněk Chládek, CSc, Zlín, Ing. arch. Pavel Chládek, Zlín

2. cena snížená

autor: Ing. arch. Jaroslav Bedrna, vedoucí autorského kolektivu
Ing. Marie Wichsová, Ph.D., Ing. arch. Doc. Jaroslav Trávníček, Ing. arch. Jan Trávníček, arch. Jakub Trávníček

3. cena

autor: Milan Balůsek, Linda Kolomazníková, Kateřina Šrámková

ODMĚNY

odměna

autor: Ing. arch. Bořivoj Daněk, Ing. arch. Aleš Morávek
spoluautoři: Petr Molhanec

odměna

autor: AR projekt, s.r.o., Brno
Bc. Radim Kounek, Ing. arch. Milan Hučík, Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Gabriela Konečná

zvláštní odměna

autor: Dipl. Ing. Kristina Herresthal, Berlin

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru