Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

REVITALIZACE ZLÍNSKÉHO ZÁMKU / 2020

Paralelní zadání architektonické studie revitalizace Zlínského zámku


Statutární město Zlín zadalo v roce 2020 „Paralelní zadání architektonické studie revitalizace Zlínského zámku".          Výsledný návrh vybírala hodnotící komise ze tří předložených koncepcí. Představám poroty se nejvíce blížil návrh ateliéru architekta Pavla Mudříka, na kterém s ním spolupracovala architektka Martina Gábor.

Cílem města je rehabilitace významu objektu a jeho okolí v kontextu města. Dosud zanedbávaný objekt by se měl stát přirozeným centrem parkové části centra města. Důležitá je nejen práce se samotnou konstrukcí a podobou objektu, ale především s využitelností stavby a její provázanosti na bezprostřední okolí. Právě zámecký park (sad Svobody) čeká v budoucnosti obnova, ve své komplexnosti podobná parku Komenského, ovšem s odlišným zaměřením. Výsledná podoba zámku se proto může promítnout i do jeho podoby, protože úspěšné propojení objektu a parku je prioritou celého záměru.

Stručný popis vítězného navrženého řešení
Návrh neřeší prostorovou koncepci parku , v jehož jádru se stavba zámku nachází . Ale velmi si uvědomujeme nutnosti nového prostorového řešení okolních ploch takovým způsobem , které podpoří kultivovanost vstupního prostranství ,a přivede pozornost a kvalitu prožitků , odpovídající významu budovy zámku . Srdcem zámku je nádvoří . Zde je soustředěna provozní i architektonická pozornost . Z nádvoří je dále přístupna restaurace , sklepení s vinárnou i primátorský salonek s novým zázemím. Pro funkci zásobování jsme využili nový objekt betonové rampy na severní straně . Stávající výtah do suterénu z nádvoří jsme ponechali , jako sekundární možnost . Do sklepení jsme navrátili vinárnu v původní dispozici . Budova zámku nabízí mnoho různorodých aktivit , ale myslíme si , že nade všemi svým obsahem i symbolikou stojí obsah muzea , galerie , hudebního sálu a edukačních aktivit . Gastro provozy jsou samozřejmě důležité a žádoucí . Doplňující funkce administrativy s kanceláří architekta města je signálem , že jde také o provozní objekt . Různost aktivit považujeme za pozitivní.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru