Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

REVITALIZACE GAHUROVA PROSPEKTU - PŘEDPROSTOR KULTURNÍHO A UNIVERZITNÍHO CENTRA VE ZLÍNĚ / 2011

Veřejná architektonická soutěž "Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně" byla vypsána s jasnou motivací, danou zejména 2 aspekty:
- statutární město Zlín má možnost v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města "Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín" čerpat finanční podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava,
- vypsáním soutěže se realizovala deklarace politické reprezentace města Zlína zadávat veřejné zakázky co nejtransparentněji.

Architektonická soutěž je specifický a osvědčený typ soutěže, formovaný dlouhou tradicí. Architektonické soutěže jsou jedním z nejpokročilejších způsobů, jak spravedlivě rozdělovat veřejné zakázky a těžit z pozitivních efektů soutěživosti. Vypisovateli přináší ničím nenahraditelný zisk v podobě zpracování zadání z mnoha pohledů, je zárukou hospodárného nakládání s veřejnými penězi i efektivního zhodnocení cenných veřejných prostorů.
Cílem architektonické soutěže je nalézt invenční, kreativní a inovativní řešení.

Právní meze pro pořádání architektonických soutěží jsou v ČR zakotveny v:
- Soutěžním řádu České komory architektů pro vymezený okruh osob (autorizované osoby) jako podzákonná norma určující podrobné podmínky soutěží,
- v zákoně č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který v § 102 - § 109 upravuje způsoby, jakými může být případným vítězům architektonické soutěže zadána veřejná zakázka na projekční dílo.
Respektovat Soutěžní řád České komory architektů je nezbytné, aby soutěž byla shledána regulérní.

Architektonická soutěž "Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně" byla vypsána jako veřejná anonymní jednokolová projektová soutěž o návrh pro účastníky z České republiky, členských států EU a Švýcarské konfederace s podmínkou autorizace v oboru architektura. Vítězný návrh je východiskem pro dopracování celého projektového díla,s autory je vedeno jednací řízení bez uveřejnění podle § 34 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek.
Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na její ustavující schůzi dne 1. 3 . 2011, následně schváleny Radou města Zlína a Českou komorou architektů. Soutěž byla vyhlášena 16. 3. 2011, lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů byla 16. 5. 2011. Do soutěže se registrovalo 65 zájemců o soutěž, odevzdaných soutěžních návrhů bylo 23. Hodnotící zasedání poroty proběhlo 26. 5. 2011 a podle doporučení poroty udělil vyhlašovatel v souladu se soutěžními podmínkami

CENY

1. cena - 120 000,- Kč

autor: Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka
spolupráce: Ing. arch. Martin Velecký

2. cena nebyla udělena – cena 100 000,- Kč

byla odsouhlasena porotou pro použití pro odměny

3. cena - 80 000,- Kč

autor: Ing. arch. Karel Blank, Ing. arch. Marek Blank

ODMĚNY:

Pro odměny bylo stejnoměrně rozděleno 160 000,- Kč bez rozlišení pořadí

odměna

autor: Ing. arch. Jan Horký, MgA. Pavla Kačírková , Ing. arch. Jan Chlápek
spolupráce: Ing. arch. Milan Chlápek

odměna

autor: Ing. arch. Pavel Chládek , MgA. Pavel Hošek
spolupráce: Pavel Kolář

odměna

autor: PINKAS ŽALSKÝ ARCHITEKTI: Ing. arch. MgA Petr Pinkas, Ing. arch. MgA Jan Žalský
spolupráce: Arnošt Gerhart, Lukáš Prokůpek

odměna

autor: Atelier M1 architekti s.r.o. : Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Petr Venclovský
spolupráce: Norbert Walter, Monika Čermáková

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru