Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

REKONSTRUKCE PODCHODU NA NÁMĚSTÍ PRÁCE VE ZLÍNĚ / 2011

Veřejná architektonická soutěž "Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně" byla vypsána s jasnou motivací:

  • statutární město Zlín má možnost v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín" čerpat finanční podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava,
  • vypsáním soutěže se realizovala deklarace politické reprezentace města Zlína zadávat veřejné zakázky co nejtransparentněji.

Architektonická soutěž je specifický a osvědčený typ soutěže, formovaný dlouhou tradicí. Architektonické soutěže jsou jedním z nejpokročilejších způsobů, jak spravedlivě rozdělovat veřejné zakázky a těžit z pozitivních efektů soutěživosti, vypisovateli přináší ničím nenahraditelný zisk v podobě zpracování zadání z mnoha pohledů, je zárukou hospodárného nakládání s veřejnými penězi i efektivního zhodnocení cenných veřejných prostorů.
Cílem architektonické soutěže je nalézt invenční, kreativní a inovativní řešení.

Právní meze pro pořádání architektonických soutěží jsou v ČR zakotveny v:

  • Soutěžním řádu České komory architektů pro vymezený okruh osob (autorizované osoby) jako podzákonná norma určující podrobné podmínky soutěží,
  • v zákoně č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který v § 102 - § 109 upravuje způsoby, jakými může být případným vítězům architektonické soutěže zadána veřejná zakázka na projekční dílo.
  • Respektovat Soutěžní řád České komory architektů je nezbytné, aby soutěž byla shledána regulérní.

Architektonická soutěž "Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně" byla vypsána jako veřejná anonymní jednokolová projektová soutěž o návrh pro účastníky z České republiky, členských států EU a Švýcarské konfederace s podmínkou autorizace v oboru architektura. Vítězný návrh je východiskem pro dopracování celého projektového díla, s autory je vedeno jednací řízení bez uveřejnění podle § 34 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek.
Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na její ustavující schůzi dne 1. 3 . 2011, následně schváleny Radou města Zlína a Českou komorou architektů. Soutěž byla vyhlášena 16. 3. 2011, lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů byla 16. 5. 2011. Do soutěže se registrovalo 66 zájemců o soutěž, odevzdaných soutěžních návrhů bylo 24. Hodnotící zasedání poroty proběhlo 27. 5. 2011 a podle doporučení poroty udělil vyhlašovatel v souladu se soutěžními podmínkami

CENY :

1.cena - 160 000,- Kč

autor: Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. Jaroslav Hošek
spolupráce: Pavel Kolář

2.cena - 120 000,- Kč

autor: Ing. arch. Ivan Bergmann
spolupráce: Jiří Dobeš, Ing. Pavel Srba

3.cena - 80 000,- Kč

autor: Ing. arch. Pavel Míček

ODMĚNY:

Pro odměny bylo stejnoměrně rozděleno 40 000,- Kč bez rozlišení pořadí:

odměna

autor: Ing. arch. Pavel Martinek, Ing. arch. Petr Janda
spolupráce: Michaela Roženska, Barbora Simajchlová

odměna

autor: Ilex design s.r.o.: Ing. arch. Roman Nevrla, Ing. arch. Josef Smutný
spolupráce: Miroslav Mučička, Mirek Peterka, Magda Valchařová, Iveta Závodná

odměna

autor: Bc. Kamil Koláček, Bc. Petr Juráň, Atelier RAW s.r.o.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru