Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

DOSTAVBA OBJEKTU MALÉ SCÉNY VE ZLÍNĚ / 2001

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového návrhu na architektonické a dispo­ziční řešení dostavby objektu Malé scény ve Zlíně a urbanistické dořešení prosto­ru k tř. T. Bati s důrazem na řešení odpovídající významu místa v kontextu města. Nové uspořádání ve stávající budově Malé scény v úrovni 1. NP a 1. PP mělo brát ohled na prohlášení nemovitou kulturní památkou ČR. Cílem bylo vytvořit městské kulturní středisko, které by bylo centrem zájmové a alternativní kultury.

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt princip přístupu k formování novostavby v prostředí typické baťovské architektury 30. let. Nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického (tvarového, dispozičního a provozního, technolo­gického a materiálového) řešení dostavby s urbanistickým dořešením parteru celé­ho prostoru včetně nového dopravního napojení z tř. T. Bati a odpovídajících ploch pro parkování.

Soutěž byla vyhlášena 15. 1. 2001 a termín ukončení byl stanoven na 15. 3. 2001. Svým charakterem byla jednokolová, anonymní, kombinovaná. Vyzváni byli tři významní mimozlínští architekti: Jiří Střítecký z Českých Budějovic, Roman Koucký z Prahy, Jindřich Škrabal z Brna. Soutěžní podmínky byly vydány 21 zájemcům, odevzdáno bylo 15 návrhů. Z toho bylo 5 kolektivů z našeho města, ostatní byli mimozlínští autoři, převážně pražští. Hodnocení návrhů proběhlo ve dnech 29. - 30. 3. 2001.

Ceny

1.cena

autor: ing.arch. Luděk Obal

2. cena nebyla udělena

3.cena

autor: akad. arch. Tomáš Obranský, Marek Nábělek, Lukáš Rouha

3.cena

autor: ing. arch. Jiří Střítecký, ing. arch. Martin Krupauer
spoluautoři: ing. arch. Lucie Honová, ing. arch. Klára Kozderová, František Nový, Zdeněk Fux

ODMĚNY

odměna

autor: ing.arch.Radim Kousal, ing.arch.Jiří Buček
spoluautoři: ing.arch.Diana Hocková, ing.arch.Michal Hušek, Mgr.A.Vendula Šafářová, Luboš Kaplan

odměna

autor: ing. arch. Jan Stašek, ing. arch. Zuzana Stašková, Patrik Stašek

zvláštní odměna

autor: ing.arch.Petr Bouřil, ing.arch.Antonín Holubec, ing.arch.Tomáš Bernášek, Bc.Jan Lefner

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru