Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Areál Baťovy nemocnice, 1927 - 1938

Autor: František Lydie Gahura

Spoluautorem celého areálu nemocnice byl její pozdější ředitel MUDr. Bohuslav Albert

Výstavba nemocničního areálu Baťovy nemocnice patřila mezi první rozsáhlejší úkoly stavebního oddělení fy Baťa. Od vertikální orentace do jedné budovy bylo na Gahurův popud přistoupeno k horizontální organizaci provozu a rozdělení nemocničního areálu do sedmnácti objektů obklopených zelení. Místo pro celý areál bylo zvoleno dále od továrny na hranici katastrálního území obce Příluky na pravém břehu horního toku řeky Dřevnice. Součástí areálu se staly mimo vstupní budovu a jednotlivé pavilony i dvě vily pro lékaře a hospodářská budova. Do vstupní budovy byly umístěny místnosti pro vyšetřovácí a léčebné výkony, administrativu a ošetřovatelský personál. Ložnice nemocných byly ve standardních přízemních pavilonech. Hlavní část nemocnice byla vybudována za poměrně nízkých nákladů během devíti měsíců a zařízení podle nejnovějších zdravotních poznatků. Okolní zeleň a působivé pavilonové řešení ovlivňovalo i psychiku nemocných.

V letech 1940 - 42 spolupracoval Gahura na návrzích rekonstrukce nemocnice a v roce 1943 vypracoval již nerealizovaný projekt na znovuvybudování Baťovy nemocnice se zajímavým urbanistickým řešením celého areálu.

Důvody pavilonové urbanistické koncepce:

  • pavilony z důvodu zabránění přenosu infekce (vytvoření přirozené bariéry)
  • vytvoření "domácího" prostředí pro pacienty
  • ekonomické hledisko - vytvoření kvalitního prostředí pro ryclé uzdravení - pracovník, který se po úraze vrací do výroby je levnější než nový vyškolený pracovník...

Baťova nemocnice patří - spolu s prostorem T. G. M. - k nejzdařilejším urbanisticko - architektonickým realizacím F. L. Gahury. I při vyloženě asketickém pojetí architektury byl areál bohatý na vjemy a prostorové vztahy, především díky parkovým úpravám a výsadbám. Řada adaptací, provedených bez ohledu na architektonické kvality, především ale demolice objektu v r. 1998 učinily krásný areál torzem.

Areál sestával z centrálního vstupního objektu a specializovaných pavilonů pro jednotlivá oddělení. Pavilony byly standardizované, měly principielně totožnou dispozici i vnější výraz (s menšími úpravami dle specifických potřeb a specializace jednotlivých oddělení).

Pavilony byly vystavěny na půdorysu mělkého písmene "U" otevřeného směrem k severu. V severním průčelí byl situován vchod dvoukřídlými dveřmi. Z hlavní chodby byly přístupny jednotlivé pokoje pacientů orientované k jihu - vždy dva (rohové) se sedmi lůžky a čtyři se dvěma lůžky. V čelech chodby se pak nacházely inspekční pokoj a denní místnost. Záchody s předsíňkou, lázeň, pracovna sestry (či obvazovna nebo čekárna apod.) byly situovány k severu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru