Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Dům Eduarda Červinky, 1932

Autor: Bohumír Čermák

Obytný dům s obchodním parterem je součástí homogenní zástavby někdejšího historického jádra města.

Dům Eduarda Červinky - velkouzenáře ve Zlíně - je velmi kvalitním funkcionalistickým dílem nesoucím základní stylové kompoziční znaky: pásová posuvná okna v kombinaci s okny "americkými", ustupující podlaží, terasy. Dispozice přitom zachovává tradiční městskou strukturu se schodištěm přístupným z průjezdu (dispozice bytu majitele v 1. patře bohužel není zachována). O konzervativnější orientaci architekta Čermáka napovídá pouze přítomnost hlavní římsy. Dům svým měřítkem a gradací hmot skvěle zapadá do urbanistické situace (zhuštěná zástavba s vyústěním do náměstí).

Objekt je od roku 2001 zapsán na Seznam nemovitých kulturních památek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru