Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Školní areál, 1927 - 1935

Autor: František Lydie Gahura, Miroslav Lorenc

Město, které prožívalo tak prudký růst, nemělo kromě radnice, sokolovny a staré nevyhovující školy téměř žádné veřejné vybavení. Nová občanská výstavby navazovala přímo na existující vzory v průmyslové a bytové výstavbě. Nejdůležitější se jevila výstavba škol.
Zárodečná myšlenka nové školní čtvrti byla sice obsažena už v Gahurově regulačním plánu města z roku 1927, ale její konečná úprava z roku 1931 je od architekta M.Lorence.

V roce 1928 byly realizovány Masarykovy školy podle návrhu F. L. Gahury. Situování školy a půdorys tvaru "U" s centrálním nástupem byl podřízen regulační koncepci města. Striktní ekonomický požadavek použít ocelové montované bednění prvních továrních objektů - ještě s hranatými sloupy - ho kupodivu neomezoval, naopak mu pomohl vytvořit nové dispoziční hodnoty - trojtrakt - a nový výraz veřejné zlínské architektury.Maximální prosvětlení objektu bylo například řešeno úspornými nosnými vertikálními sloupy,střídanými se sloupky cihelnými. (škola byla v roce 1987, pro špatný technický stav, zbourána ).

Návrh architekta M. Lorence však nebyl uskutečněn v plném rozsahu.postavena byla pouze živnostenská škola ( dnešní sídlo Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací ) v roce 1931. Později vznikl u Masarykových škol celý školský areál výstavbou dalších školských objektů, které byly stavěny na stejném principu( 3-5 podlažní trojtrakt o sedmi polích). Součástí areálu se stala i centrální tělocvična, shromažďovací síň -aula,(V. Karfík, 1934), letní bazén a dobře vybavené školní hřiště. Dostavba školní čtvrti ve Zlíně probíhala dál v letech 1932 - 1935 formou opakovaných staveb, víceméně už bez účasti architektů, a probíhala až do současnosti kdy postupně vznikaly nové objekty doplňující starší zástavbu ( přístavba SPŠ, 1977, architekt S. Sládeček, školní jídelna,1984, centrální šatny s učebnami a kabinety, 1989 a tělocvična se zázemím a kancelářemi, 1995, architekta F. Balajky).
Obdobné školy vznikaly také v sídlištích na Letné, Zálešné a Dílech, v Otrokovicích a ostatních sídlištích sesterských podniků. Šlo o opakování budovy živnostenské školy architekta Lorence z roku 1931.

Poloha lokality

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru