Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Radnice se sousedním domem, 1924 (1917?)

Autor: František Lydie Gahura

Projekt radnice pro Zlín byl zpracován Gahurou jako jeho závěrečná diplomová práce, odbornou komisí byl vybrán v soutěži a patří k prvním architektovým realizacím. Stavbu prováděla firma František Malota & Jan Krajča.

Gahura pojal novou radniční budovu jako symbol města a z tohoto pojetí odvíjel její hmotnou konfiguraci. Bez zajímavosti není vazba nárožní věže, evokující městskou bránu, ke znaku města. Slohově se stavba řadí do monumentální linie díla Jana Kotěry a Josipa Plečnika, na vikýřích a v interiérech lze hovořit o pokubistickém " fasetovém" stylu. I když Tomáš Baťa nebyl s výsledkem Gahurovy práce spokojen, s odstupem se radniční budova jeví jako dílo nadčasové, byť ne výlučné.

Socha kováře na severní fasádě radnice v Bartošově ulici ( dříve Kovářské) je rovněž dílem F. L. Gahury.

Objekt je od roku 2001 zapsán na Seznam nemovitých kulturních památek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru