Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Dům Eduarda Pelčáka, 1932

Autor: Miroslav Lorenc

Obchodní a obytný dům obchodníka Eduarda Pelčáka stojí na extrémně dlouhé parcele (45 m na délku 4,5 - 6,5 m na šířku), uzavírá blok homogenní zástavby někdejšího historického jádra a vytváří 2 nároží. Obytný dům s obchodním parterem a 1. patrem je pojatý jako piano nobile. Nad dvojpodlažní prosklený parter je vykonzolována hmota obytné části, zarámovaná rizality úzkých štítů a členěná pásovými okny. Ještě působivější než výsledná realizace ovšem vyznívá grafické provedení projektu se subtilnějšími sloupky pásových oken a jejich částečným horizontálním dělením.

Při pohledu na arkýřovitě vystupující hmoty vyšších pater se nelze vyhnout srovnání s Tylovým a Fuchsovým Palácem pražských vzorkových veletrhů z let 1924 - 1928.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru