Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Svobodárny I - IV (Díly), 1937 - 1939

Čtyři volně stojící domy ve svažitém terénu umístěné mezi dvěma hlavními městskými tepnami, spolu s objektem obchodního a společenského centra tvoří urbanisticky celistvou skupinu, obchodním parterem obrácenou k ulici Štefánikově. Součástí celku jsou dvě symetrické rampy a zatravněné plochy, u svobodáren doplněné živými ploty.

Budovy č. p. 2986 a 2988 mají dvě nadzemní podlaží a suterén využívající terénního rozdílu svahu.  V případě objektů č. p. 3295 a 3296 se jedná o tři nadzemní podlaží. Vnější plášť budov je tvořen pohledově se uplatňujícím cihelným spárovaným zdivem, dvojitými bílými dřevěnými okny a v případě jižní dvojice budov také kovovými výkladci světle zelené barvy. Zachována je i řada interiérových prvků, např. dveře, dveřní madla, kování a madla schodišť,

Soubor všech pěti staveb je jedním z urbanistických celků určujících charakter města. Umístění v těžišti čtvrti Díly a současně mezi oběma hlavními ulicemi baťovského Zlína je mimořádně urbanisticky zdařilé. Místo si zachovalo původní funkci, měřítko i kolorit centra obytné čtvrti. Objekty svobodáren tvoří přechod mezi dominantní stavbou společenského centra a rodinnými domky. Soubor uzavírá alej při třídě T. Bati.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru