Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Baťovy internáty, 1930 - 1937

Autor: František Lydie Gahura

Do nově rozvíjejícího se města Zlína přicházeli každoročně čtrnáctiletí mladí muži a ženy.Pro ně bylo nutno stavět ubytovací objekty - internáty a svobodárny.
První internát byl postaven přímo u továrny už v roce 1925, v roce 1965 byl pak zbourán.
V roce 1927 byla zahájena výstavba celé čtvrti pro hromadné ubytování.Dokončená urbanistická skladba dvou řad volně stávajících objektů internátů včetně studijních ústavů byla podřízena konfiguraci terénu,měla příznivý vztah k závodu a dodnes vytváří jednu z nejcharakterističtejších zlínských souborů. Tento parkový prospekt je dílem architekta F.L.Gahury a co do velikosti a estetické hodnoty nemá u nás obdoby.
Stavebně bylo použito klasického řešení , železobetonový nosný systém v půdorysném modulu 6,15 x 6,15 metrů s vnějšími výplněmi ze spárovaných cihel. Dispozičně se jedná o třítrakty se střední provozní chodbou. Přízemí objektů tvoří společenské a obslužné vybavení, další etáže jsou ubytovací, členěné na jednotlivé pokoje podle konstrukčních polí.
V roce 1930 byly postaveny v dalších částech města a jeho okolí první svobodárny, na Letné, ve čtvrti Díly, v Baťově - Otrokovicích.

V dnešní době jsou internáty částečně rekonstruovány, patří jak UTB tak jsou v soukromém vlastnictví a slouží jako prodejny, restaurace, kanceláře, jen částečně pro ubytování.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru