Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Obchodní a společenský dům - Díly ( Malá scéna ), 1937

Autor: Vladimír Karfík

Obchodní a společenský dům Díly je dominantním objektem souboru pěti staveb, společně se čtveřicí svobodáren tvoří jeden z urbanistických celků, určujících charakter města. Umístění v těžišti čtvrti Díly a současně mezi dvěma hlavními ulicemi baťovského Zlína je mimořádně urbanisticky zdařilé. Místo si dodnes zachovalo funkci, měřítko i kolorit centra obytné čtvrti.
V Obchodním a společenském domě byl umístěn kinosál (dnes využívaný jako divadelní), v parteru přilehlém k ulici Štefánikově obchody. Objekt je jedním z mála realizovaných příkladů konstruktivistické architektury, v níž lze najít charakteristické znaky poetismu. Vladimír Karfík se zde použitím nautického balkónu, ramp a symetrické kompozice přiblížil poetice Devětsilu 20. let. Stavba přitom zůstává spjata s prostředím baťovského Zlína použitím přiznaného skeletu v modulu továrních budov a režného zdiva (původně redukovaného jen na parapety - takto je zachována již pouze část severního průčelí). Přiznání konstrukce na fasádě je zde důsledné - na severní straně lze vidět část sloupů čtvercového profilu v sousedství kruhových - tato změna odpovídá většímu rozponu části skeletu.
V letech 2000 - 2006 byl objekt zdařile rekonstruován a byla provedena podzemní přístavba. Původní funkční využití bylo zachováno.

Objekt je od roku 2000 zapsán na Seznam nemovitých kulturních památek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru