Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Obchodní dům, 1932

Autor: František Lydie Gahura ?

Autorství není archivně doloženo, plány jsou signovány Ing. Martincem.

Obchodní dům služeb ve Zlíně byl jednou z prvních staveb na nově se formujícím náměstí Práce, při jeho umístění architekt respektoval nejen dráhu železniční vlečky směřující z továrny do cihelny, ale také konfiguraci terénu. Dispozice Obchodního domu ovlivnila i projekt skupiny internátů nad ním. Zadní technické zázemí doplnil v r. 1934 Vladimír Karfík. Zajímavá byla gradace zmenšující se výškou pásových oken směrem nahoru. Tento architektonicky mimořádně účinný prvek opticky odhmotňující stavbu se s časem měnil v návaznosti na způsob využívání horních podlaží byly postupně jejich parapety snižovány. Důležitým výtvarným prvkem dotvářejícím fasádu byly i četné reklamní nápisy. Celková architektonická koncepce budovy byla znehodnocena úpravami ze 70. let, kdy obklady z hliníkového plechu a nová okna zcela degradovaly výraz stavby (zrušení gradace, změna materiálu). Dnešní podoba dvorního traktu je z r. 1961.

Volně stojící objekt ve svažitém terénu spolu s objektem Baťovy tržnice, Velkým kinem a Hotelem Moskva tvoří výrazný soubor městského centra náměstí Práce. Současně je urbanisticky svázán s parkovým prospektem TGM.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru