Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor kultury a památkové péče

Obnova Památníku Tomáše Bati

„Dovolte mi, abych Vám představil snahu a cíl několika politických reprezentací města Zlína, snahu, jejímž výsledkem má být obnova Památníku Tomáše Bati v původní podobě, kterou objektu dal František Lýdie Gahura, jeden z nejbližších spolupracovníků Tomáše Bati.
Stavba je dokladem vyspělé kultury v baťovském Zlíně. Šéfovi nepostavili jeho spolupracovníci, jak byli nazývání zaměstnanci firmy Baťa, sochu, ale byl konsensuálně zbudován abstraktní objekt symbolizující baťovského ducha, kterého Tomáš Baťa vtiskl svým spolupracovníkům a jeho spolupracovníci městu Zlínu.
Cílem města Zlína je odstranit postupně historické nánosy, vrstvy, které měly potlačit vzpomínku na Tomáše Baťu. Ve veřejném prostoru město Zlín tento cíl postupně uskutečňuje.
Dovolte mi, abych se Vás obrátil s výzvou k finanční spoluúčasti na obnově Památníku Tomáše Bati, a to ve veřejné sbírce na obnovu Památníku Tomáše Bati, kde se finanční prostředky od dárců shromažďují na účtu č. 5515222/0800.
Památník Tomáše Bati je monumentem, který měl již současníkům Tomáše Bati připomenou jeho výjimečnou a inspirující osobnost.
Děkuji Vám za jakýkoliv příspěvek, který pomůže nejen při realizaci, ale také při společenské prezentaci myšlenky obnovy Památníku Tomáše Bati ve Zlíně.”

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

 

Veřejná sbírka na obnovu Památníku Tomáše Bati

Číslo účtu: 5515222/0800, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Stav financí na účtu k 1. 1. 2019

2 688 099,59 Kč

Jak je možné přispět k obnově Památníku Tomáše Bati

Cenné jsou i příspěvky k poznání historie objektu: fotografie, předměty, které byly prokazatelně v Památníku Tomáše Bati umístěny, písmena z původního označení Památníku Tomáše Bati, informace o jediném původním exponátu, letadle Junkers, ve kterém Tomáš Baťa havaroval a zahynul a které bylo pro vystavení v Památníku Tomáše Bati speciálně upraveno.

Co se stane s finančními příspěvky

Veškeré finanční příspěvky nashomážděné ve sbírce na obnovu Památníku Tomáše Bati jsou vloženy do Fondu na obnovu Památníku Tomáše Bati. O hospodaření s prostředky fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Zlína na základě doporučení Správní rady fondu a Rady města Zlína. Správní rada fondu je šestičlenná:

  • MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora města Zlína - předseda
  • Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města Zlína
  • RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora města Zlína
  • Ing. arch. František Petr
  • Ing. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati
  • Mgr. Jaroslav Budek, starosta města Otrokovice

Aktuální informace o průběhu obnovy Památníku Tomáše Bati

Naleznete zde.

Seznam dárců:

statutární město Zlín
PEKAŘSTVÍ MAREK & MAREK s.r.o., Zlín
Teplárna Otrokovice a.s., Otrokovice
Ing. Miroslav Pavel, Zlín
Petr Holeček, Zlín
Hubert Strunz, Zlín
Nakladatelství KNIHA ZLIN, s.r.o.
TOMATEX Otrokovice, a.s.

Dokumenty ke stažení ze složky Obnova Památníku Tomáše Bati

ohlášení sbírky KÚZK

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Osvědčení data přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

schválení vyúčtování sbírky za rok 2014

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

schválení vyúčtování sbírky za rok 2015

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

schválení vyúčtování sbírky za rok 2016

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

schválení vyúčtování sbírky za rok 2017

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

STATUT Fondu na Obnovu PTB

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyúčtování sbírky za rok 2013

0.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyúčtování sbírky za rok 2014

0.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyúčtování sbírky za rok 2015

0.88MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyúčtování sbírky za rok 2016

0.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyúčtování sbírky za rok 2017

0.82MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru