Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor kultury a památkové péče

Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína

na období 2023–2028

Návrhová část Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína na období 2023 – 2028 byla schválena na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 30. 3. 2023.

Strategie kultury a KKO final_zapracované korektury

Analytická část se skládá ze dvou dokumentů:

Vypořádání komentářů:

  • Zapracování zpětné vazby veřejnosti k analytické části strategie, která je k nahlédnutí zde.
  • Vypořádání komentářů ke Strategii kultury a kreativních odvětví města Zlína, která je k nahlédnutí zde

Kdo na přípravě Strategie spolupracoval? 

Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví připravilo statutární město Zlín. Tahounem zpracování byl Odbor kultury a památkové péče. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podíleli experti
z dalších odborů magistrátu i zřizovaných organizací města a kraje. Proces zpracování vedli experti na kulturní plánování ze společnosti ONplan lab.

Díky zapojení aktérů do procesu tvorby strategie bylo možné lépe poznat jejich potřeby a nasměrovat městské nástroje podpory pro kulturu, zároveň již v průběhu přípravy strategie vznikla základní platforma pro komunikaci aktérů ve městě, která usnadní budoucí realizaci strategie.

K čemu Strategii město Zlín využije? 

Strategický dokument byl připravován pro léta 2023 – 2028 a bude sloužit jako nástroj ke koordinaci rozvoje kultury na území města Zlína. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí ve městě stanoví rozvojovou vizi města, a dále určí strategické cíle, které tuto vizi upřesňují. K naplnění těchto cílů budou formulovány jednotlivé aktivity a opatření.

V současné době je tvořen akční plán strategie na roky 2023 – 2024.

Kontakty:

Petra Krajčová, DiS., referentka kultury

koordinátorka realizačního týmu přípravy strategie rozvoje kultury MMZ
Odbor kultury a památkové péče
Magistrát města Zlína
Zarámí 4421, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 314
e-mail: petrakrajcova@zlin.eu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru