Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor kultury a památkové péče

PAMÁTKOVÁ PÉČE: Památky, sakrální stavby a umělecká díla, finanční příspěvky na obnovu kulturních památek

Dokumenty ke stažení ze složky PAMÁTKOVÁ PÉČE- Památky, sakrální stavby a umělecká díla, finanční příspěvky na obnovu kulturních památek

Výzva k účasti na Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2024

0.56MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha k výzvě k účasti na Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2024

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úplné znění zásad Programu regenerace MPR a MPZ

4.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dotační program ORP - informace pro žadatele

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Postup při záměru obnovy kulturní památky

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Sakrální stavby a umělecká díla na území města Zlína a v jeho správním obvodu

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Seznam kulturních památek na území města Zlína a v jeho správním obvodu

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ve výše uvedených přehledech naleznete všechny nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to na území města Zlína i na území obcí, které spadají do správního obvodu města Zlína jako obce s rozšířenou působností.

Na území města se však nalézají další nejrůznější objekty památkového charakteru, o něž se Odbor kultury a památkové péče stará, pokud jsou v majetku města. Jde o různé objekty - kříže, boží muka, památníky, a také umělecká díla. Jejich přehled je rovněž výše uveden.

Statutární město Zlín prostřednictvím Odboru kultury a památkové péče každoročně administruje dva dotační programy Ministerstva kultury:

- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Veškeré informace k programu jsou uvedeny zde: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

- Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Veškeré informace k programu jsou uvedeny zde: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru