Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor kultury a památkové péče

Komise kulturní a památkové péče Rady města Zlína

Město Zlín má na svém území jednu z nejrozsáhlejších městkých památkových zón v České republice. Městská památková zóna Zlín byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV ze dne 20. 11. 1990 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Pro koordinaci úkolů v oblasti kultury a státní památkové péče Rada města Zlína zřídila Komisi kulturní a památkové péče. Jejím úkolem je mimo jiné posuzování a koordinace úkolů státní památkové péče:

  • sestavení katalogu podnětů pro zahájení činností na vzniku a schválení plánu ochrany Městské památkové zóny Zlín podle § 6a z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
  • iniciativní návrhy pro vhodné společenské uplatnění kulturních památek v majetku města Zlína,
  • iniciativní návrhy pro spolupráci města Zlína a Zlínského kraje při hledání vhodného společenského uplatnění kulturních památek v majetku Zlínského kraje na území města Zlína,
  • iniciativní návrhy pro spolupráci města Zlína a dalších osob při hledání vhodného společenského uplatnění kulturních památek v jejich majetku na území města Zlína,
  • účast při jednáních skupiny pro Program regenerace MPZ Zlín,
  • iniciativní návrhy pro vícezdrojové financování obnovy kulturních památek a obnovy veřejných prostranství uvnitř Městské památkové zóny Zlín,
  • uplatňuje stanovisko k prodeji (nájmu, výpůjčce) kulturních památek v majetku SMZ,
  • uplatňuje stanovisko k prodeji nemovitostí v majetku SMZ v prostředí kulturních památek,
  • spolupracuje s dalšími komisemi RMZ, zejména s komisemi místních částí.

V oblasti kultury je úkolem komise zejména monitorovat kulturní dění ve městě, připravit koncepci podpory a rozvoje kultury, vyjadřovat se k záležitostem souvisejícím s činností kulturních institucí ve Zlíně a k pořádání jednotlivých akcí za spoluúčasti města Zlína.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru