Česky

Česky

English

menu
zavřít

MAP II

Poradenství a konzultace pro pedagogy, rodiče a děti

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín mohou školy, učitelé i rodiny využít nabídku specialistů podpory školských poradenských pracovišť.

Mgr. Monika Fojtáchová

 • podpora efektivní komunikace (žák - žák, učitel - žák, učitel - rodič, učitel - učitel),
 • školní mediace a facilitace jako cesta k efektivnímu řešení konfliktu,
 • supervize (pro pedagogy, individuální, případová, skupinová)
 • podpora a spolupráce s metodikem prevence při tvorbě plánu preventivních aktivit, individuálně výchovného plánu u žáka s projevy problémového chování
 • včasná detekce ohroženého dítěte a rodiny, rizikových projevů chování - individuální konzultace (pedagog, dítě, rodič)
 • podpora a spolupráce s dítětem a rodinou neúspěšného žáka v důsledku dysfunkčního rodinného prostředí
 • konzultace a odborné sociálně-výchovné poradenství (žák, rodič, pedagog)
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků (komunikace, práce se třídou, vedení třídnické hodiny, konfliktní situace ve výuce, spolupráce SPOD a škola, ohrožené dítě - syndrom CAN)
 • práce v přístupu orientovaném na řešení

Mgr. Karel Opravil

 • Příprava do škol
 • Komunikace rodič – škola
 • Přechod dítěte z prvního na druhý stupeň
 • Přechod dětí z MŠ na ZŠ
 • Motivace a demotivace dětí
 • Jak si neotrávit svého školáka
 • Rizika internetu

Na naše specialisty se můžete obracet emailem nebo telefonicky, mohou s Vámi problém konzultovat, případně si můžete dohodnout schůzku přímo ve škole. Tyto konzultace jsou
v rámci projektu bezplatné.

Kontakty:

Mgr. Monika Fojtáchová – Tel. 606 727 795, fojtachova.monika@seznam.cz
Mgr. Karel Opravil – Tel. 775 720 248, karelopravil@gmail.com, je možné využít také skype

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru