Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Regulační podmínky pro výstavbu RD v lokalitě Zlín - Prštné "západ"

  • Maximální zastavěná plocha bude 30%, maximální zpevněná plocha 15%, minimální plocha zeleně bude 55% z celkocé plochy pozemku.
  • Stavební čára bude umístěna 6 m od hranice pozemku od příjezdové komunikace.
  • Vzdálenost objektu od hranice sousedních pozemků bude minimálně 3,5 m.
  • Objekty budou jednopodlažní s obytným podkrovím a možností částečného nebo úplného podsklepení. Barva omítky bude v teplých škálách od bílé přes okrovou, béžovou.
  • Připouští se střechy rovné i sklonité. Sedlové, pultové střechy jsou orientovány okapem souběžně s uličním prostorem, charakter siluety - lineární. Valbové, stanové střechy se nepřipouští.
  • Členění střechy sedlovým nebo pultovým vikýřem možné, materiál skládané střešní krytiny - taška, šablony betonové, keramické, cementovláknité, barva červená.
  • Nepřístupné je ukončení otvorů (okna, dveře) v horních partiích půlobloukem.
  • Oplocení bude konzultováno na ÚHA při podání projektu na stavební povolení. Jeho výška však bude max. 120 cm. U hlavní cesty (ve směru severojižním) bude oplocení doplněno zelení.
  • V lokalitě nebudou povolovány katalogové domy, pokud nebudou upraveny dle regulativů viz. výše.
  • Vzhledem k tomu , že se jedná o velmi exponované území jak při pohledu z jižních částí města, tak i z údolní části, nebudou tolerovány žádné vyjímky z regulačních podmínek. V průběhu koncepčních prací je nutné konzultovat projekt v rozpracovanosti na ÚHA.                                                                                   

 

Dokumenty ke stažení ze složky Regulační podmínky pro výstavbu RD v lokalitě Zlín - Prštné -západ-

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru