Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Regulační podmínky v lokalitě " Kudlov - střed "

Záměr výstavby RD v lokalitě "Kudlov - střed" je v souladu s Územním plánem města Zlína. Lokalita Kudlov - střed je v ÚPN Zlína označena Br/2i – bydlení městského charakteru (rodinné domy).
1. Zástavba bude individuálními RD.
Stavební čára bude 6,00 m od okraje obslužné komunikace, a to k té části uličního průčelí RD, které je nejblíže k vozovce. Před garáží musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla mimo obslužnou komunikaci. Individuálně bude stanovena stavební čára pro RD na nárožních parcelách.


2. Vzájemné odstupy jednotlivých RD budou minimálně 7,00 m, přičemž vzdálenost RD od společných hranic pozemků nebude menší než 3,5 m.


3. Podlažnost akceptuje svažitost terénu, tj. rodinné domy budou mít:
- suterén nebo částečný suterén, v případě bez podsklepení objektu RD bude v projektové dokumentaci doloženo řešení terénních úprav a případných opěrných zdí
- 1 nadzemní podlaží
- střechu s možným vestavěným podkrovím. Orientace hlavního hřebene střechy bude souběžně s podélnou osou obslužné komunikace. Střechy budou sedlové se sklonem 30°- 40°.
- střešní krytina bude v souladu s umístěním lokality v krajině (tj. na okraji zastavěného území s horizontem uzavřeným lesním masivem, s typickou kopcovitou terénní konfigurací) a v návaznosti na tradiční materiály. Bude skládaná, maloplošná, v barevném odstínu grafit ("břidličný povrch").


4. Oplocení RD směrem do ulice bude max. výšky 1,20 m, bude situováno od okraje vozovky tak, aby koridor s inženýrskými sítěmi byl přístupný z veřejného prostoru.
Oplocení nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci.
Uliční oplocení bude  na podezdívce o minimální výšce, může zasahovat do hloubky pozemku do úrovně stavební čáry. Další oplocení pozemku RD bude řešeno drátěným pletivem. Řešení uličního oplocení bude součástí projektové dokumentace RD.

5. Jednotlivé návrhy a projekty RD doporučujeme v předstihu konzultovat na ÚHA.
 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru