Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace stavební činnosti na správním území města Zlína

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Zpracované a registrované územní studie

Odkaz na studie zpracované na základě požadavků vycházejících z ÚP, <>závazné regulace pro výstavbu RD

 

Urbanistické studie

Jedná se o dokumentaci zpracovanou v době platnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kdy jedním z územně plánovacích podkladů byly urbanistické studie, které řešily územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. Tyto urbanistické studie pozbyly platnosti a závaznosti k 1. 1. 2007 s účinností novely stavebního zákona, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Regulační prvky, které byly obsaženy v urbanistických studiích, nelze v současné době aplikovat.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru