Česky

Česky

English

menu
zavřít

MAP II

Workshop Rovné příležitosti

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín proběhlo ve středu 23. ledna 2019 v Kongresovém centru Zlín diskuzní fórum na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání. Moderoval ho Bohumil Kartous ze společnosti Eduin. Na úvod přivítala přítomné Michaela Blahová, krajská radní pro sociální oblast, a Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, a shodli se na nezbytnosti propojení sociálních služeb a školství.

Martin Pobořil z Národního ústavu pro vzdělávání představil v první části záměr tvorby Školské inkluzivní koncepce kraje a spolupráce s místními akčními plány. Jan Matouš-Malbohan z téže instituce referoval o mapování stavu inkluzivního vzdělávání ve školách na území celé republiky.

Michaela Cablíková ze Speciálního pedagogického centra Zlín zahájila první diskusní blok na téma zdravotního postižení a znevýhodnění. Upozornila na velmi pomalé zlepšování inkluze, nedostatečnou motivaci učitelů či špatné uchopení role asistentů pedagogů.

V prvním diskusním panelu zasedli Zbyněk Ořechovský z Krajské pedagogicko-psychologické poradny, Jan Matouš-Malbohan a Ivana Hašová ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Zazněly informace o přetíženosti a nedostatečné kapacitě diagnostických a poradenských zařízení, o nutnosti práce s celým kolektivem třídy s inkludovaným žákem a nezbytnosti spolupráce mezi školou a rodinou.

V druhém diskusním bloku Problematika sociálního znevýhodnění a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu vystoupila Markéta Fišarová z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a zabývala se problémem bludného kruhu sociálního vyloučení. Příspěvek Vladimíry Šmídkové z KPPP upozornil na rostoucí počet žáků, kteří opouštějí vzdělávání před ukončením ZŠ nebo těsně po ní, či v průběhu střední školy před jejím dokončením, a na rizika sociálního vyloučení, která s sebou tento nežádoucí jev přináší.

Východisko z této problematiky hledali diskutující Markéta Fišarová, Jan Matouš-Malbohan, Vladimíra Šmídková, Vlasta Geryková (ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici) a Milada Chamillová ze SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Podle Vlasty Gerykové jsou předčasným odchodem ohroženi především žáci se sociálním znevýhodněním, nepřijímají sami sebe a nemohou na sobě najít nic kladného, nezažívají úspěch. Je proto žádoucí záměrně vytvářet situace, kdy dítě a současně i jeho rodiče zažívají pocit úspěchu a sounáležitosti s konkrétní školou. Kdo si získá na svou stranu rodiče, má napůl vyhráno. Pokud si rodiče vytvoří vztah ke škole, budou své děti více podporovat.

Závěrečný blok příspěvků zahájila Eva Machů z NIDV. Tématem byla práce s nadanými a talentovanými dětmi. Ve třetím panelu zasedli Eva Machů, Marek Tvrdoň ze ZŠ U Pálenice Kunovice, Zdeňka Jančíková ze ZŠ Zlín, tř. Svobody, Alena Štachová z Gymnázia a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Zlín a Alexandra Baladová z KPPP.

Celé diskusní fórum mělo interaktivní formu. Účastníci se tak mohli prostřednictvím svých mobilních telefonů zapojit do průběhu diskusí, vyjádřit své názory hlasováním v anketních otázkách a položit dotazy. V anketě se např. shodli, že počet žáků ve třídě s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami by měl být maximálně 15.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru