Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2021 - 2027

Hospodaření s dešťovou vodou v Centrálním parku Jižní svahy, Zlín

Registrační číslo projektu:
CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014009
Statutární město Zlín podalo žádost o dotaci z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu SFŽP, jehož cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.
Projekt "Hospodaření s dešťovou vodou v Centrálním parku Jižní svahy, Zlín" splňuje podmínky prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.


Stručná anotace projektu:

Předmětem podpory je vybudování podzemní akumulační nádrže sloužící k zachytávání dešťových vod ze střech bytových domů pro zásobování vodního biotopu a k odběru vody pro závlahu v katastrálním území Zlín. Objem nádrže je 79,50 m3.

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Celkové předpokládané náklady projektu: 27 895 221,13 Kč
Celkové předpokládané způsobilé výdaje: 577 621,14 Kč
Celková předpokládaná výše podpory (EU+SR): 490 977,96 Kč
Předpoklad dofinancování: 86 643,18 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru