Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2021 - 2027

Publikace o dějinách města Zlína

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Dotačního řízení Ministerstva kultury na podporu regionálních kulturních tradic.

Stručná anotace projektu:
Odborná publikace o dějinách města Zlína bude vydána u příležitosti oslav výročí 700 let od první zmínky o městě Zlín. Bude se jednat o vědeckou monografii o dějinách města Zlína, která představí dějiny města od prvních zaznamenaných dokladů lidského osídlení do roku 2000 široké veřejnosti. Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU.

Hlavním cílem publikace o dějinách města Zlína je vykreslení příběhu vývoje města srozumitelnou, čtenářsky přívětivou formou při zachování odborné fundovanosti.

 Celkové předpokládané náklady projektu:  2 697 000 Kč
 Celkové předpokládané způsobilé výdaje:  2 677 000 Kč
 Celková předpokládaná výše podpory:  1 873 900 Kč
 Vlastní podíl SMZ:  823 100 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru