Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2021 - 2027

Regenerace ploch Kamenec-rybník Malenovice

 

Statutární město Zlín podalo žádost o dotaci do Operačního programu životního prostředí, výzvy zaměřené na podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech v rámci Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace.

Stručná anotace projektu:

Cílem záměru je podpoření stávajících a tvorba nových přírodních a kulturních hodnot v území. Vzhledem k přístupnosti a atraktivnosti lokality pro občany, bohaté historické vrstvě okolní krajiny, cenným přírodním hodnotám území a celkové pestrosti mozaiky stávajících ploch zeleně navrhuje záměr poukázat na tyto hodnoty a podpořit usměrněné poznávání a „měkkou“ rekreaci v území. Zároveň navržená opatření budou směrovat k podpoře nových biotopů a na ně vázaných druhů živočichů a rostlin. Projekt posílí ekologickou stabilitu ekosystémů a podpoří přirozený vodní režim krajiny.

Celkové náklady projektu: 10 160 tis Kč

 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje: 4 377 tis Kč

 

Celková předpokládaná výše podpory:   5 783 tis Kč

 
   

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru