Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2021 - 2027

Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně

Projektem vzniklo nové tržiště a související dopravní a technická infrastruktura. Navržené prostorové, konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku 268/2009 sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a také spňují požadavky na zabezpečení bezbariérového užívání stavby. Předmětem projektu byla výstavba prodejních prostor vč. zázemí tržiště a přilehlá veřejná prostranství (část ul. Soudní vč. shromažďovací plochy, příjezdová komunikace, zastávka MHD, chodníky na ul. Soudní a tř. T. Bati). Byly realizovány přeložky sítí, došlo k vybudování veřejného WC, doplnění mobiliáře, byly realizovány sadové úpravy a výsadba zeleně.

Projekt "Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně" je spolufinancován Zlínským krajem.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru