Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2021 - 2027

Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín

Cíl a popis projektu

Cílem projektu je pomoc a podpora osobám, které jsou držiteli dočasné ochrany. Aktivity projektu směřují k integraci držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny do majoritní společnosti a k prevenci možných problémů, které se mohou vyskytnout právě v souvislosti s jejich integrací. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti, mladiství a dospělí z Ukrajiny. V rámci realizace projektu budou realizovány následující aktivity: koordinace pomoci osobám z Ukrajiny, základní jazykové kurzy, aktivizační činnosti, mimoškolní aktivity, terénní práce, odborná poradenství, odborná pomoc pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, příměstské tábory, prázdninové aktivity, aktivity zaměřené na setkávání a začleňování do majoritní společnosti aj. Do projektu jsou také zapojeny aktivity, které směřují k podpoře osob majoritní společnosti.

Realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Realizátor projektu: statutární město Zlín

Rozpočet projektu: 7 794 286 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023.

Subjekty zapojené v projektu:

  • Centrum Inspirace, z.ú.
  • Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
  • Unie Kompas, z.s.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru