Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2021 - 2027

Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov - Jižní Svahy

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/0.0/22_035/0000439

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.

Stručná anotace projektu:

Předmětem projektu je propojení jižního okraje sídliště Jižní Svahy a centra města Zlína s návazností na páteřní cyklotrasy v údolní nivě Dřevnice integrovanou stezkou pro chodce a cyklisty s odděleným provozem v místě dnešního nevyhovujícího chodníku nepřístupného cyklistům. Souhrnná délka realizované stezky pro chodce a cyklisty je 457,75 m.

Základním smyslem projektu je zkvalitnění života obyvatel ve městě Zlíně, zlepšení dopravní obslužnosti krajského města Zlín a zvýšení bezpečnosti dopravy a to prostřednictvím rekonstrukce vyhrazené komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury.

Záměrem projektu je vytvoření bezpečných podmínek pro efektivní provoz a umožnění místním občanům využit bezpečné, rychlé a ekologické formy dopravy.

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU.

Celkové předpokládané náklady projektu                                              7 002 574,41 Kč 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP:                                   6 891 936,85 Kč

Celková předpokládaná výše podpory (EU):                                          5 858 146,32 Kč

Předpoklad dofinancování z vlastních zdrojů:                                       1 144 428,09 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru