Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty ukončené

Nákup technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 statutárního města Zlína

Popis a cíl projektu

Zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 statutárního města Zlína, zajištění efektivnějšího a bezpečnějšího zásahu při záchraně osob a zvířat a zejména při plnění úkolů při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Jedná se o mimořádné události typu požár, povodeň, zátopa, sesuv půdy a jiné technické zásahy, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.  

Realizace projektu od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2023.

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu 198 000,- Kč

Předpokládaná kombinovaná dotace projektu: 99 000,- Kč.

Dotační titul:

Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, RP12-22

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru