Česky

Česky

English

menu
zavřít

Životní prostředí a zemědělství

Kastrace koček a kocourů

Pravidla pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů:

  • trvalé bydliště žadatele musí být na území statutárního města Zlína,
  • osoba, která o finanční dar žádá, musí být totožná s osobou uvedenou na platebním výměru od veterinárního lékaře,
  • jednotlivé žádosti budou uplatněny na Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína u pověřených referentů na oddělení ochrany přírody a zemědělství, kteří problematiku chovu zvířat mají v popisu pracovní činnosti,
  • součástí žádosti musí být originál dokladu o uhrazení platby za provedený veterinární úkon, tzn. kastraci kočky nebo kocoura,
  • číslo bankovního účtu žadatele,
  • výše poskytovaného finančního daru je na kočku 350,--Kč a na kocoura 200,--Kč.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru