Zákon 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Sociálně-právní ochranou se rozumí

  • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
  • ochrana oprávněných zájmů včetně ochrany jmění dítěte,
  • působení, které směřuje k obnovení narušených funkcí v rodině,
  • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Dítětem se rozumí jakákoliv nezletilá osoba.

Sociálně právní ochranu zajišťují

Sociálně-právní ochranu dále zajišťují

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem o blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje na děti (§6) :

Výše uvedené skutečnosti jsou opakovaného charakteru a zvýšené intenzity.

Obec je povinna

Obec v samostatné působnosti vytváří předpoklady pro kulturu, sportování, vzdělávání a zájmovou činnost dětí.

Obecní úřad s rozšířenou působností je povinen:

Obecní úřad s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče:

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Vyžaduje-li to zájem dítěte a výše uvedená výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud dočasně odejmout dítě z péče rodičů a nařídí dítěti nejdéle na 3 měsíce pobyt ve středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Není-li možné zajistit dítěti potřebnou ochranu a pomoc jiným výchovným opatřením nebo opatřením sociálně právní-ochrany a zároveň není možné zajistit péči o dítě náhradní rodinnou péčí, zejména pěstounskou péčí na přechodnou dobu, může soud rozhodnout o svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:

Obecní úřad rozhoduje o výchovných opatřeních (napomenutí, dohled, omezení);

opis rozhodnutí zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku je obec povinna zajistit dítěti neodkladnou pomoc (příbuzní) a poté toto oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ten podává neprodleně návrh k soudu na vydání předběžného opatření!!!

Agendu náhradní rodinné péče (NRP) - pěstounská péče, osvojení, péče jiné fyzické osoby - zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností včetně uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Zaměstnanci obecního úřadu obce s rozšířenou působností sledují výkon ústavní výchovy u dětí a podílí se na sanaci rodiny.

U dětí, které vyžadují zvýšenou pozornost se obec :

Zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu:

Obce mohou zřizovat

Orgány sociálně-právní ochrany jsou povinny sdělovat si navzájem údaje z evidence a spisové dokumentace v nezbytném rozsahu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na vyžádání

 

Orgán sociálně-právní ochrany je povinen na žádost poskytnout:

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany jsou oprávněni na základě zvláštního oprávnění navštěvovat dítě a rodinu, zjišťovat informace v místě bydliště, ve škole a ve zdravotnickém zařízení.

Státní orgány, zaměstnavatelé, školská a zdravotnická zařízení jsou povinni sdělovat informace bezplatně. Rodiče jsou povinni s orgány sociálně-právní ochrany spolupracovat.

Zaměstnanci orgánu sociálně právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost!

Plné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (PDF).

 

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu www.adopce.com.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)