Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Protipovodňová opatření Zlín - Letná

 

Statutární město Zlín připravuje podání projektové žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí, výzvy zaměřené na realizace protipovodňových opatření v rámci Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace.

Stručná anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení retence srážkových vod ve svazích Tlusté hory nad čtvrtí Letná ve Zlíně a zajištění protipovodňové ochrany této čtvrti. Dále dojde k zabránění půdní eroze zmírněním spádových poměrů a vybudování řady průcezných přehrázek, mokřadů a tůní. Zmenšením sklonu dojde ke snížení rychlostí toku a zmírnění erozní činnosti, čímž se sníží objem splavenin. Přehrázky a tůně plní jak funkci retence vody v krajině, tak zachycují splaveniny pro možnost sedimentace a následného odtěžení. Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 % uznatelných výdajů.

 

Celkové předpokládané náklady projektu: 7 800 tis. Kč

Celkové předpokládané způsobilé výdaje: 7 800 tis. Kč

Celková předpokládaná výše podpory: až 100 %

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru