Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Zlín, ul. Vodní - smíšená stezka pro pěší a cyklisty - II. etapa

 

 

 

 

 

Stručná anotace projektu:

 

Předmětem projektu je vybudování obousměrné stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v délce cca 1100 m a šířce 3,0 m vč. úpravy napojení na stávající komunikace, zřízení dvou přechodů pro chodce v ul. Vodní a realizace sadových úprav. Na projekt navazuje III. etapa stavby, po jejíž realizaci dojde k propojení cyklodopravy v centrální části města s páteřní trasou cyklostezky Otrokovice - Zlín - Vizovice.

 

Globálním cílem je zvýšit podíl na dělbě přepravní práce prostřednictvím vybudování sítě cyklotras, a to jak samostatných stezek, tak i smíšených stezek pro chodce a cyklisty.

Specifickým cílem je zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína konkrétně výstavbou smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ul. Vodní.

 

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 %. Projekt je zařazen do seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI Zlínská aglomerace.

 

 

Celkové předpokládané náklady projektu                                   8 560 000 Kč   

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP:                         7 875 200 Kč  

Celková předpokládaná výše podpory (EU):                               6 693 920 Kč

Předpoklad dofinancování IROP:                                                 1 181 280 Kč

Nezpůsobilé výdaje:                                                                        684 800 Kč   

           

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru