Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Zlín, propojení ul. Vodní a ul. Tyršova - stezka pro pěší a cyklisty - III. etapa

Stručná anotace projektu:

 

Předmětem projektu je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty -  nová monolitická betonová lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Dřevnice v dl. 33,0 m a šířce 3,7 m, vč. úpravy napojení na stávající komunikace. Cyklodoprava bude napojena na páteřní trasu cyklostezky Otrokovice - Zlín - Vizovice a pěší doprava na navazující komunikace, jedná se o propojení centra města Zlína s místní částí Zlín - Čepkov a navazující komunikací pro cyklo a pěší na sídliště Jižní svahy.

 

Globálním cílem je zvýšit podíl na dělbě přepravy práce prostřednictvím vybudování sítě cyklotras, a to jak samostatných stezek, tak i smíšených stezek pro chodce a cyklisty.

Specifickým cílem je zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína konkrétně výstavbou lávky přes řeku Dřevnici mezi lokalitou Čepkov a centrem města.

 

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 %. Projekt je zařazen do seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI Zlínská aglomerace.

 

Celkové předpokládané náklady projektu                       10 700 000 Kč   

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP:              9 309 000 Kč  

Celková předpokládaná výše podpory (EU):                     7 912 650 Kč   

Předpoklad dofinancování IROP:                                       1 396 350 Kč

Nezpůsobilé výdaje:                                                            1 391 000 Kč   

 

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru