Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Revitalizace veřejných a parkových ploch - ulice Dlouhá, Sokolská a Cigánov ve Zlíně

Statutární město Zlín připravuje podání projektové žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního program (IROP), výzvy zaměřené na revitalizaci zelené infrastruktury veřejných prostranství - SC 2.2 (ITI) v rámci Zlínské aglomerace.

 

Stručná anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je zatraktivnění veřejných prostranství s důrazem na plochy zeleně v centru Zlína v lokalitě Dlouhá, Sokolská a Cigánov. U parků při ulici Dlouhá je cílem revitalizace zeleně, celkové zpřehlednění prostoru a doplnění ploch o zpevněné plochy, mobiliář, případně hrací prvky tak, aby se posílila jejich rekreační funkce.

V prostoru u věžového bytového domu na ulici Sokolská je cílem obnovit a doplnit zeleň, prvky pro rekreaci starších občanů i herní prvky pro děti a mládež.

Na návsi Cigánov je cílem zlepšit organizaci mobility a posílit význam zeleně ve veřejném prostoru.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 % uznatelných výdajů.

 

Celkové předpokládané náklady projektu: 25 mil. Kč

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP: 25 mil. Kč

Celková předpokládaná výše podpory:   21 mil. Kč

Předpoklad dofinancování:  4 mil. Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru