Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Zlín - Regenerace zeleně ve Zlíně - III. etapa

Statutární město Zlín připravuje podání projektové žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí, výzvy zaměřené na podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech v rámci Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace.

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšená provozní bezpečnost vybraných stromů jako nedílná součást veřejného prostoru ve Zlíně včetně zlepšení dalších ukazatelů stromů (zdravotní stav, doba dožití). Výstupem bude tedy pokračování realizace opatření navržených odbornými audity, tento proces byl již v několika etapách proveden.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 % uznatelných výdajů.

 

Celkové předpokládané náklady projektu: 5 500 tis. Kč

Celkové předpokládané způsobilé výdaje: 5 500 tis. Kč

Celková předpokládaná výše podpory:   4 675 tis. Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru