Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Rekonstrukce místní komunikace na Havlíčkově a Peroutkově nábřeží, Zlín

 

Stručná anotace projektu:

 

Předmětem projektu je revitalizace prostoru mezi areálem KNTB a.s. a pravým břehem vodního toku Dřevnice v Havlíčkově a Peroutkově nábřeží, jejímž cílem je vyřešení nevyhovující dopravní situace v této lokalitě, zejména zajištění bezpečného pohybu pro pěší a cyklisty v dané lokalitě a také vyřešení nedostatečné kapacity parkovacích stání podél pozemní komunikace, zabezpečení plynulého průjezdu vozidel, včetně vozidel záchranného integrovaného systému.

 

Součástí projektu je rekonstrukce pozemní komunikace v délce cca 1 500 m vč. vybudování parkovacích ploch a nové zastávky (zálivu) MHD, 2 x přechod pro chodce, místa pro přecházení. Bude vybudován nový chodník v délce cca 1 500 m a stezka pro cyklisty v dl. cca 1 200 m, která bude propojovat páteřní trasu cyklostezky Otrokovice - Zlín – Vizovice v prostoru podél Krajské nemocnice Tomáše Bati podél toku řeky Dřevnice vybudováno nové veřejné osvětlení. Dále budou jako vyvolaná investice provedeny přeložky stávajících inženýrských sítí (vodovod, teplovod, kanalizace, kabelové vedení NN), stavby opěrných zdí, mostní konstrukce a oplocení podél areálu KNTB a.s.

 

Globálním cílem je zkvalitnění života obyvatel ve městě Zlíně, zlepšení dopravní obslužnosti krajského města Zlín a zvýšení bezpečnosti dopravy v lokalitě Havlíčkovo a Peroutkovo nábřeží (podél Krajské nemocnice Tomáše Bati). Specifickým cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v uvedené lokalitě.

 

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 %. Projekt je zařazen do seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI Zlínská aglomerace.

 

Celkové předpokládané náklady projektu                       125 240 672 Kč  

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP:               38 933 823 Kč  

Celková předpokládaná výše podpory (EU):                     33 093 750 Kč  

Předpoklad dofinancování IROP:                                         5 840 073 Kč

Nezpůsobilé výdaje:                                                            86 306 848 Kč  

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru