Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Výstavba retenční kapacity a opatření k zadržování dešťové vody v areálu Odboru městské zeleně (OMZ) Santražiny

Statutární město Zlín připravuje podání projektové žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí, výzvy zaměřené na Protierozní opatření, zvyšování retenční kapacity území a realizace protipovodňových opatření v rámci Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace.

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je využití dešťových vod pro závlahu, snížení teploty vzduchu v letních měsících v prostoru areálu OMZ a snížení odtokového množství do jednotné kanalizace.

Výstupem projektu bude úspora pitné vody, která bude nahrazena záchytem dešťové vody ze střechy stolárny do podzemní nádrže, ze které bude čerpána pro závlahu rostlin ve sklenících OMZ.

 

Součástí projektu bude výstavba  vegetační střechy a fasády na provozní budově OMZ na Santražinách, která sníží hodnotu maximálního odtokového množství dešťových vod do jednotné kanalizace. Vegetační střecha a fasáda pomohou ke snížení povrchových teplot konstrukcí, čímž se sníží přehřívání okolí.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 % uznatelných výdajů.

 

Celkové předpokládané náklady projektu: 6 000 tis. Kč

Celkové předpokládané způsobilé výdaje: 5 000 tis. Kč

Celková předpokládaná výše podpory:   4 250 tis. Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru