Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Stezka pro chodce a cyklisty, místní komunikace ul. K Pasekám, Zlín

 

Stručná anotace projektu:

 

Předmětem projektu je vybudování obousměrné stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v délce cca 1400 m a šířce 2,5 - 3,0 m vč. úpravy napojení na stávající komunikace, zřízení dvou přechodů pro chodce v ul. K Pasekám se semafory a jednoho místa pro přecházení. V souvislosti se zřízením nových přechodů pro chodce bude provedena úprava stávající pozemní komunikace v ul. K Pasekám (vybudování ostrůvků pro chodce).  Dále budou provedeny vyvolané přeložky a zabezpečení IS, veřejné osvětlení, kanalizace, městský mobiliář a realizace sadových úprav.

Realizací projektu dojde k propojení cyklodopravy v této lokalitě s páteřní trasou cyklostezky Otrokovice - Zlín - Vizovice.

 

Globálním cílem je zvýšit podíl na dělbě přepravní práce prostřednictvím vybudování sítě cyklotras, a to jak samostatných stezek a smíšených stezek pro chodce a cyklisty.

Specifickým cílem je zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína konkrétně podél komunikace III/49018 ul. Okružní a místní komunikace K Pasekám.

 

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 %. Projekt je zařazen do seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI Zlínská aglomerace.

 

 

Celkové předpokládané náklady projektu                                     62 804 617 Kč

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP:                           27 563 200 Kč

Celková předpokládaná výše podpory (EU):                                 23 428 720 Kč

Předpoklad dofinancování IROP:                                                     4 134 480 Kč

Nezpůsobilé výdaje:                                                                          35 241 417 Kč

 

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru