Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně

Statutární město Zlín připravuje podání projektové žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního program (IROP), výzvy zaměřené na revitalizaci zelené infrastruktury veřejných prostranství - SC 2.2 (ITI) v rámci Zlínské aglomerace.

Stručná anotace projektu:

Rekonstrukcí sadu Svobody bude vytvořen centrální městský park s historizujícím aspektem odpovídající prostoru kolem budovy zámku a navazující na tržiště Pod Kaštany s novými zpevněnými plochami, před prostorem zámku a s novou náplní parku v jeho spodní části.

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 % uznatelných výdajů.

 

Celkové předpokládané náklady projektu: 70 mil. Kč

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP: 70 mil. Kč

Celková předpokládaná výše podpory (EU+SR): 59,5 mil. Kč

Předpoklad dofinancování IROP: 10,5 mil. Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru