Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Revitalizace Gahurova prospektu

 

 

 

 

 

 

Statutární město Zlín připravuje podání projektové žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního program (IROP), výzvy zaměřené na revitalizaci zelené infrastruktury veřejných prostranství - SC 2.2 (ITI) v rámci Zlínské aglomerace.

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je vytvoření uceleného prostranství v okolí Památníku Tomáše Bati, zatravněného centrálního prostoru lemovaného vzrostlou zelení, protínaného „neviditelnými“ chodníky, s odpočinkovou zónou pod samotným památníkem, který bude lákat návštěvníky i občany města k odpočinku a relaxaci.

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 % uznatelných výdajů.

 

Celkové předpokládané náklady projektu: 36 429 tis. Kč

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP: 35 087 tis. Kč

Celková předpokládaná výše podpory:   29 824 tis. Kč

Předpoklad dofinancování:  6 605 tis. Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru