Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace stavební činnosti na správním území města Zlína

Venkovní restaurační zahrádky v centrální části města

Centrální část Zlína je současně i centrálním územím Městské památkové zóny Zlín. Město je garantem ochrany funkcionalistické architektury a urbanismu meziválečného období a chce na tradici stavební kultury tohoto nejvýznamnějšího období novodobé historie města navázat mj. i řešením prvků parteru, tedy i restauračních zahrádek. Proto byla Radou města Zlína schválena "Pravidla pro jednotný vizuální styl restauračních zahrádek v centrální části města Zlína"´platný od 1. ledna 2009. (novelizované usnesení 65/7R/2011)

Důvody pro stanovení regulačních podmínek pro tvar, vnější výraz, konstrukci restauračních zahrádek a mobiliář v centrální části města Zlína vycházejí z potřeby omezit živelnou produkci venkovních restauračních zahrádek, nepříliš vhodně architektonicky i technicky řešených, bez výrazového opodstatnění, navíc často nevhodně umístěných ve veřejném prostoru. Tato regulace navazuje na okolní zástavbu s bohatou tradicí masivní funkcionalistické zástavby z 20. - 30. let 20. století.

Stanovení základních regulačních požadavků pro restaurační zahrádky na polohu, velikost, tvar, vnější výraz, konstrukci a způsob použití mobiliáře bude provedeno dle obecných podmínek, které lze ještě minimálně konkretizovat dle technické individuality místa.

V ostatních veřejných částech správního území města bude celkové řešení restauračních zahrádek posuzováno individuálně, ale s ohledem na stanovená Pravidla.

Umístění a konstrukce restaurační zahrádky bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, zejména čl. 1.2.10. v příloze č. 1.

Konkrétní konstrukční a rozměrové řešení budoucí realizace restaurační zahrádky bude stanoveno v příslušné dokumentaci. Dokumentací se rozumí jeden výkres formátu A4 nebo A3, na kterém bude patrna poloha (situace), půdorys, a dva pohledy restaurační zahrádky, počet a typ mobiliáře. Vše bude patřičně okótováno a popsáno. Bude uvedena provozovna a její provozovatel.

 Poloha a umístění

 • volně ve vymezené ploše
 • přisazení v úrovni přízemní části nebo parteru přímo navazujícího objektu s provozovnou využívající restaurační zahrádku

Konkrétní umístění a rozsah zastavěné plochy dle potřeb uživatele nové restaurační zahrádky bude posuzován individuálně. Bude zohledňována dopravní návaznost v území.

Zastřešení

 • bodové (skládací deštník, slunečník) pravoúhlého tvaru (doporučená jednobarevná škála potahového materiálu)
 • skládací markýza kotvená na fasádě navazujícího objektu (doporučená jednobarevná škála potahového materiálu)
 • skládací oboustranná markýza (doporučená jednobarevná škála potahového materiálu) kotvená na subtilní kovové rámové konstrukci (s povrchovou úpravou nátěrem, stříkáním, práškováním (RAL 9006, odstín hliník) nebo pozink) umístěné v ploše vymezení restaurační zahrádky, kterou svou velikostí nepřesahuje

Zahrádková plocha

 • využití volné vymezené plochy povinně ohraničené samostatně stojícím mobilním zábradlím (vyhl. 398/2009 Sb.)
 • zahrádkové molo (bude respektovat vyhl. 398/2009 Sb.)

Základní tvar a velikost vymezené plochy zahrádkového mola vychází z primárních typologických potřeb, které jsou v návaznosti na provoz a ergonomii nutné.

Základním stavebním modulem vymezené plochy nebo zahrádkového mola může být např rozměr 2250 x 750 mm. Je to plocha, do které lze umístit 2 místa k sezení a stolek. Postupnou kombinací základního modulu lze vytvořit síť celkové plochy pro vymezení restaurační zahrádky a přizpůsobit ji daným požadavkům jak k místu umístění, tak i k provozu samotnému. Konstrukce restauračních zahrádek bude mít tato omezení

 • konstrukce samostatně stojícího mobilního zábradlí bude z kovového materiálu s povrchovou úpravou nátěrem, stříkáním, práškováním (RAL 9006, odstín hliník) nebo pozink
 • případná nosná konstrukce vodorovné pochůzné části budou z kovového materiálu s povrchovou úpravou nátěrem, stříkáním, práškováním (RAL 9006, odstín hliník) nebo pozink. V profilaci to bude tyčovina v příslušných průřezech jäckelů, kruhové průřezu a pásové oceli,
 • pro montáž, kotvení a elevaci vůči terénní nerovnosti bude sloužit spojovací materiál s příslušnou tvarovou a velikostní úpravou,
 • pochůzí plocha bude tvořit plošný materiál v několika variantách pro možnost výběru:

       o   překližka s protiskluzovou úpravou (stavební lištovka či laťovka apd.) s příslušným vodovzdorným nátěrem,
       o   dřevěný rošt s příslušnou povrchovou úpravou a napouštěním (dřevěný masiv, tropické dřeviny apd.),
       o   kovový svařovaný nebo válcovaný rošt s povrchovou úpravou nátěrem, stříkáním, práškováním (RAL 900                                odstín hliník) nebo pozink.

 Konkrétní konstrukční a rozměrové řešení bude stanoveno v příslušné dokumentaci

Zábradlí

Volné nebo přisazené zábradlí bude transparentní, bez plné výplně, z konstrukce s jednoduchým vodorovným členěním z kovového materiálu, s povrchovou úpravou nátěrem, stříkáním, práškováním (RAL 9006 odstín hliník) nebo pozink. V profilaci to bude tyčovina v příslušných průřezech Jäckelů, kruhové průřezu a pásové oceli. Konkrétní konstrukční a rozměrové řešení bude stanoveno v příslušné dokumentaci.

Nábytek

Venkovní mobiliář (nábytek) bude vycházet z jednoduchých forem navazujících na konstrukci zahrádky. Použitý materiál bude kov, dřevo, ratan nebo plastové detaily. Tyto uvedené materiály lze i mezi sebou kombinovat.

Použití tradičního celoplastového mobiliáře je nepřípustné.

Reklama a označení provozovny

Konstrukce zábradlí nesmí sloužit jako podklad pro umístění plošné nebo prostorové reklamy dalšímu subjektu či osobě. Tuto lze použít pouze částečně k označení provozovny.

Hranice předmětného území, pro které byl odsouhlasen jednotný vizuální styl venkovních restauračních zahrádek v centrální části města Zlína, je stanovena na situačním výkrese, který je součástí schváleného materiálu.

Zábory veřejného prostranství pro konkrétní umisťování restauračních zahrádek, jejichž zpoplatnění, resp. osvobození od místního poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 13/2007, budou v centrální části města navíc podmíněny schválením dokumentace Oddělení prostorového plánování dle uvedeného výčtu hlavních zásad a regulačních podmínek. Oddělení prostorového plánování poskytne budoucím zřizovatelům venkovních restauračních zahrádek konzultace, popř. také výkresy variantních řešení některých konstrukčních prvků.

Věříme, že nejen město, ale i provozovatelé venkovních restauračních zahrádek mají zájem na kulturnost veřejného prostoru a že budeme schopni společně dotvořit kultivovaný, atraktivní parter městského centra tak, jak to známe z řady českých a evropských měst.

červen 2008 / novelizace duben 2011

Dokumenty ke stažení ze složky Venkovní restaurační zahrádky v centrální části města

Grafická schémata a příklady řešení

3.55MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru