Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace stavební činnosti na správním území města Zlína

Revitalizace bytových domů

Bytové panelové domy ve Zlíně jsou většinou soustředěny v ucelených lokalitách, dodnes nazývaných sídliště (Jižní Svahy, Bartošova čtvrť, Malenovice, Benešovo nábřeží, Kúty, Podhoří). Revitalizace bytových domů ve větším měřítku začala na přelomu let 2005 a 2006. Motivace ke stavebním úpravám bytových domů je dána především:

  • stavebně technickým stavem bytových domů, zejména jejich obvodového pláště se zcela nevyhovujícími tepelně-technickými parametry
  • prodejem městských bytů, kdy odpovědnost za údržbu stavby přechází na nové vlastníky, kteří mají přímý zájem na zhodnocení domu
  • dotační politikou státu - např. Program NOVÝ PANEL Státního fondu rozvoje bydlení na podporu oprav a modernizací bytových domů (zvýhodnění podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami), Zelená úsporám.

K nejčastějším vnějším stavebním úpravám bytových domů patří:

  1. zateplení obvodového pláště (fasád) a jeho povrchová úprava
  2. výměna oken a dveří (balkónových, vstupních)
  3. nový střešní plášť, především u plochých střech
  4. rekonstrukce, popř. výměna balkónů nebo přístavba lodžií.

Každá lokalita má svůj urbanistický a architektonický "rukopis", poplatný době vzniku a použité stavební technologii. Revitalizace bytových domů přináší použitím nových stavebních materiálů změnu jejich architektonického výrazu. Pod zateplením mizí charakteristický rastr panelových prvků, který domy členil do čitelného měřítka. Povrch panelů, mnohdy s reliéfní strukturou, je nahrazován unifikovanými stěrkovými omítkovinami. Rámy oken výměnou dřevěných za plastová mohutní a tatam je jejich subtilní linie na fasádě. Před novými požadavky na stavební kvalitu domů a před novými technologiemi není možné zavírat oči. Vzhled revitalizovaných domů je mnohdy kompromisem mezi představou vlastníků, často ovlivněných barevnou explozí na fasádách bytových domů v jiných městech, a požadavky města, zastoupeného oddělením urbanismu a architektů. Výsledný vzhled domu nesmí popřít urbanistickou a architektonickou hodnotu původní zástavby.
Zlín se vymyká urbanismu i architektuře tradičně rostlých měst, typizace je zde základní stavební filozofií. Proto i revitalizace lokalit bytových domů je korigována směrem k barevné i tvarové střídmosti a výrazové jednotě každé z nich.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru