Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Sřední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 11. 6. 2014 (usnesení číslo 191/VRR15/14) byla předložená projektová žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

V současné době Statutární město Zlín řeší regeneraci centrální části města Zlína. Předkládaný projekt řeší rekonstrukci klíčové přístupové cesty pro pěší a nemotoristickou dopravu ze západní části velkého Zlína podél třídy Tomáše Bati.

Cílem rekonstrukce je zlepšit dostupnost centra pro pěší zlepšením konstrukcí chodníků, včetně jejich úpravy v souladu s požadavky pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zároveň umožnit i přístup do centrální části cyklistům, který je v současném stavu řešen po komunikacích často s vysokou intenzitou dopravy.

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt „Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína" z ROP Střední Morava, jehož předmětem je rekonstrukce nevyhovujících pěších tras v zóně vymezené IPRM, jejich doplnění a dobudování cyklistických tras, byla podepsána dne 26. 2. 2015.

Celkové předpokládané výdaje projektu: 20 151 095,96 Kč
Výše schválené dotace z ROP: 16 724 040,39 Kč

Dokumenty ke stažení ze složky Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru