Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Zvýšení efektivity veřejné správy vykonávané Magistrátem města Zlína

V současné době probíhá ve veřejné správa řada změn, jejichž smyslem je zefektivnit a zjednodušit její služby a nastavit je tak, aby byly vůči cílovému uživateli co nejpřátelštější. Kromě elektronizace veřejné správy a zavedení novinek typu Czech POINT či datových schránek je jednou z cest hledání možností ke zlepšení, inovacím a úsporám v zaběhnutých procesech. Tyto aktivity jsou podporovány evropskými strukturálními fondy.

Statutární město Zlín využilo nabízených možností a v červnu 2010 zahájilo realizaci projektu "Zvýšení efektivity veřejné správy vykonávané Magistrátem města Zlína". Název projektu vystihuje jeho smysl – zefektivnit činnosti vykonávané úřadem. Obsahem projektu je provedení procesního auditu Magistrátu města Zlína, přezkoumání probíhajících procesů a postupů a realizace opatření na jejich optimalizaci. Současně bude zaveden Integrovaný systém řízení rizik a nastaven systém hodnocení služeb úřadu. Podmínkou úspěšné realizace projektu a implementace změn je vzdělávání vedoucích pracovníků, které projekt zahrnuje.

Projekt v hodnotě 4.455.455,- Kč je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z rozpočtu statutárního města Zlína. Projekt bude realizován po dobu 25 měsíců do července 2012.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru