Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, tř. Svobody 868

Projekt "Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, tř. Svobody 868", který se uskutečnil v druhé polovině roku 2009, byl zaměřen na realizaci úspor energie v objektu základní školy ve Zlíně. V rámci projektu bylo provedeno zateplení obvodových stěn a zateplení střech budov školy.
Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 76,830 t za rok a k úspoře energie cca 822 GJ ročně.

Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem Soudržnosti, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3. "Udržitelné využívání zdrojů energie", podoblasti podpory 3.2.1. "Realizace úspor energie" a rozpočtem statutárního města Zlína.

Rozpočet projektu

Celkové uznatelné náklady 12.495.328 Kč 100 %
Dotace EU z Fondu Soudržnosti 10.621.028 Kč 85 %
Dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu 624.766 Kč 5 %
Příspěvek příjemce dotace 1.249.534 Kč 10 %
Celkové náklady projektu 23.881.844 Kč  

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru