Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Můj domov - region Bílé Karpaty

I letos se uskutečnila tradiční setkání seniorů ze Zlína a Trenčína

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 „vyrazilo" na padesát zlínských seniorů za doprovodu zaměstnanců Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína na jednodenní akci do partnerského města Trenčína. Tato akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti mikroprojektu „Můj domov – region Bílé Karpaty". Nejdříve však zlínští senioři navštívili blízké lázně v Trenčianských Teplicích, kde měli možnost se spolu se slovenskými přáteli vykoupat v termálním bazénu a následně se projít malebným lázeňským městečkem a jeho okouzlujícím parkem. Poté již zavítali do Centra seniorov v Trenčíně, kde na ně čekal příjemný program a malé občerstvení. Senioři si zazpívali moravské a slovenské národní písně u harmoniky, shlédli krásnou výstavu paličkované krajky a se svými slovenskými přáteli si popovídali o životě, o svých radostech i starostech. Toto setkání se jako obvykle velmi vydařilo. Senioři z obou partnerských měst se pak setkali již po měsíci, a to dne 5. 11. 2015. V tento den pořádalo naše město zdarma tradiční divadelní představení pro seniory a pozváni byli též přátelé z Trenčína. Letos mohli shlédnout velmi podařenou komedii „Dokonalá svatba". Ještě předtím však všechny přítomné přivítala náměstkyně primátora, Bc. Kateřina Francová, která ocenila šest aktivních zlínských seniorů. Byli mezi nimi paní Věra Jirků, paní Ludmila Bařinková, paní Jitka Penčevová, dále pan Emil Dorničák, paní Věra Bednaříková a paní Marta Mikulíková. Paní Jana Matušková ze Zlínského klubu seniorů na Podhoří následně se svými kolegy poděkovala pracovnicím Odboru sociálních věcí za dlouhodobou spolupráci. Poté se již mohli všichni přítomni pobavit vynikajícím vystoupením herců Městského divadla ve Zlíně. Čeští a slovenští senioři se opět setkají na jaře, tentokrát v Trenčíně.

Zapsala: Mgr. Alena Podaná

Senioři z Čech a Slovenska budou pořádat společné akce

Navázat na úzké vztahy seniorů z obou stran československé hranice z dob před rozdělením společného státu, prohloubit vzájemnou spolupráci mezi seniory v regionu Bílé Karpaty a získat nové informace o tomto regionu je cílem projektu "Můj domov – region Bílé Karpaty".

Zlínští a slovenští senioři z partnerského města Trenčína budou zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci přeshraniční spolupráce (Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013). Oficiální zahájení projektu proběhne dne 23. 9. 2010 v Trenčíně. Od září 2010 do konce srpna 2011 bude realizována řada přednášek a exkurzí na obou stranách hranice s frekvencí zhruba jednou za 14 dnů. Naplánovány jsou také dvě společné dvoudenní a dvě třídenní akce.

Společné akce jsou založeny na poznávání české a slovenské strany regionu Bílé Karpaty a doplněny přednáškami odborníků především ze sociální, zdravotní a kulturní oblasti. Vždy dvě akce proběhnou v Čechách a dvě na Slovensku. Projekt se bude realizovat po dobu jednoho kalendářního roku.

Projekt je v souladu se Střednědobým plánem sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008 – 2012.
Na projekt "Můj domov – region Bílé Karpaty" město Zlín dostalo přidělenou dotaci přes 15 tisíc EUR z Fondu mikroprojektů. Celkový předpokládaný rozpočet projektu je cca 500 tisíc korun. Spoluúčast SMZ činí 15 % z celkového rozpočtu.

Dne: 10. 8. 2010
Zpracovala: Ing. Jana Pobořilová

Udržitelnost projektu

Dokumenty ke stažení ze složky 2012

Divadlo Brouk v hlavě 15. 11. 2012

0.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Seniorské odpoledne 14. 6. 2012

0.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zlínští senioři v Trenčíně - 22. 9. 2012

0.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky 2013

Divadlo - Sen noci svatojánské 17.10.2013

0.87MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Senioři ze Zlína a z Trenčína se opět setkali 31. 5. 2013

0.93MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky 2014

Divadlo - Divotvorný hrnec 2.10.2014

0.44MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Senioři ze Zlína a z Trenčína se opět setkali 24. 6. 2014

0.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky 2015

Seniorské odpoledne 11.6.2015

0.94MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Publicita projektu - Magazín Zlín

Magazín Zlín - listopad 2010

1.46MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Magazín Zlín - prosinec 2010

1.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Fotodokumentace k projektu I.

Fotodokumentace k projektu z 20. - 22.10.2010

6.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 11.1.2011

4.76MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 12.10.2010

5.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 20.9.2010

4.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 22.2.2011

4.87MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 23.11.2010

5.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 25.1.2011

4.75MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 30.9.2010

3.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 7.12.2010

4.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 8.2.2011

4.58MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 8.3.2011

4.9MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 9.11.2010

4.73MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Fotodokumentace k projektu II.

Fodokumentace k projektu ze dne 2.5.2011

1.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu z 10.5.2011

4.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu z 28. - 29.4.2011

12.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu z 8. - 10.6.2011

16.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 14.6.2011

6.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 19. - 20 .5.2011

15.97MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 21.6.2011

13.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 22.3.2011

4.88MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 26.4.2011

4.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Fotodokumentace k projektu ze dne 5.4.2011

4.76MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru