Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně

Projekt je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Zlína. Statutární město Zlín v červenci 2012 připravilo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 4.10.2012 (usnesení číslo: 394/VRR40/12) byla předložená žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Projekt řešil komplexní rekonstrukci podchodu na náměstí Práce, který je důležitou spojnicí v rámci centrální části města. Cílem bylo revitalizovat veřejné prostranství, zvýšit atraktivitu v návaznosti na již vybudovanou infrastrukturu pro kulturu a společenský život. Byly odstraněny bariéry pro pohyb lidí se ztíženou schopností pohybu a orientace, došlo rovněž k celkové kultivaci prostoru podchodu a přilehlého okolí. Prostor přiléhající k zastávce MHD byl rozšířen o výtah s výstupem do náměstí i na zastávku MHD. V rámci projektu byly rozšířeny a nově osázeny plochy zeleně.

Celkové předpokládané výdaje projektu 57 813 482 Kč
Maximální výše schválené dotace z ROP 41 052 385 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru